Ďakujeme

Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava  - ďakujeme za pomôcky a zariadenie a všestrannú pomoc

Náručie – ZRPWMŠ o.z – ďakujeme za pomoc a podporu pri vzniku

Občianskemu združeniu Jablonka, o.z. ďakujeme za ovocné stromčeky a bylinky do našej záhrady

Ďakujeme tiež mnohým jednotlivcom, ktorí prispeli darmi vecnými či peňažnými, priložili ruku k dielu a šíria o nás pozitívne informácie.

Portálu sdetmi.com ďakujeme za uverejňovanie informácií o našich akciách pre verejnosť

Neznámemu darcovi ďakujeme za strom, ktorý pre Klub detí Jablonka zachránil v jedľovobukovom lese v Čergovskom pohorí

E-shopu s knihami a výrobkami z vlny www.dary-zivota.sk ďakujeme za propagáciu na ich webe

Ďakujeme všetkým škôlkam v Dúbravke, Lamači a Starom meste, ktoré nám umožnili zavesiť plagátik s informáciami o našom klube.

Ďakujeme obchodu s detskými potrebami Stambre s.r.o. v Dúbravke za propagáciu  www.stambre.sk

Ďakujeme holandskej nadácii Helias za finančnú a osobnú podporu

Ďakujeme organizácii Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners za štedrú finančnú podporu

Ďakujeme rodinnému stredisku plávania West Hrošík za spoluprácu pri propagácii

Komentáre sú uzavreté.